עברית | English

מאגר העברית המדוברת בישראל (מעמ"ד)

 

זכויות יוצרים

השימוש בהקלטות, בתמלילים ובתעתיקים של מעמ"ד מוגבל לצרכים שאינם מסחריים. בכל שימוש בחומרי מעמ"ד יש לציין את מקורותיהם ואת זכויות היוצרים שלהם כדלקמן:

דרכי ההפניה