עברית | English

The Corpus of Spoken Israeli Hebrew (CoSIH)

 

PDFs that are displayed alongside ELAN files reproduce the text exactly as it appears in the ELAN files, and accordingly do not include indications for overlaps and pauses. Since the PDF files were automatically generated, they are less reliable than the respective EAF files, and one should always compare them to the respective EAF files as well as to the attached sound files. Needless to say, any research into spoken language cannot be conducted using transcription only and must always be attentive to the speech itself.

מתנדב(ת)12

Volunteer
טקסט

Text
תאריך

Date
משך ההקלטה

Recording length
בני שיח

Interlocuters
מקום ונושא

Place and subject
הקלטות

Recordings
ELAN13 ו-PDF תואםתמלילים אחרים

Other transcriptions
תעתיק פוניטי14

Phonetic transcription
C1C1219/8/20018’26” המקליט; אביו; בחורה שונות (דיבור מועט – המירב שהוצא מן ההקלטות של מתנדב זה) wav, mp3
C2C211_114/8/20018’33”המקליט, נציגת מעמ"ד, רעיית המקליטעל ההקלטה; על המקליט; סידורי ביתwav, mp3C211_1ND.pdf
C211_22’22”המקליט; שומר בכניסה למבנהעל המכשירים וההקלטהwav, mp3 C211_2ND.pdf
C211_34’18” המקליט ושלושה חברים על ההקלטה; שיחת חולין wav, mp3 C211_3ND.pdf
C212_19’43” המקליט, שני חברים וחברה בבית קפה. שיחת חולין; התייחסות להקלטה wav, mp3 C212_1ND.pdf
C212_24’29” המקליט, שני חברים וחברה קניות; ענייני משפחה; שונותwav, mp3 C212_2ND.pdf
C3C31116/8/2001 4’26” המקליט וגבר נוסף ביטוח wav, mp3
C4C41227/8/2001 20’11” המקליטה (שיחת טלפון: דברי בת השיח נשמעים בקושי) פיגוע; תוכניות אקדמיות; תרגום ספר wav, mp3 C412ND.pdf (דברי בת השיח לא תומללו)
C41325’45” המקליטה (שיחת טלפון: כמעט אין שומעים את בת השיח) שיחת טלפון: לימודים; שאיפות אישיות; נושאים אקדמיים wav, mp3 C413ND.pdf (דברי בת השיח לא תומללו)
C5C514_15/9/2001 2’45” המקליטה ועמיתה לעבודה, בת 32, מוצא מזרחי, בהריון, השכלה אקדמית על ההקלטה; לידה wav, mp3 elan pdf zip
(תעתיק רחב)15
C514_1a8’07” על ההקלטה; לידה; מצב בעבודה – חלקו הראשון של הטקסט חופף את C514_1 wav, mp3 C514_1aND.pdf
C514_2 13’31” (1) המקליטה בשיחת טלפון עם בת שיח שאינה נשמעת (2) המקליטה בשיחה קצרה עם עמיתה לעבודה, בת 25, נשואה, השכלה אקדמית הריון; תאומים; רווקות wav, mp3 elan, pdf
C523 16’10” המקליטה ועמיתתה לעבודה (לעיל C514_1); מלצר על ההקלטה; יחסים בעבודה; מתנה ליולדת; אגרת הטלוויזיה; במסעדה wav, mp3 C523ND.pdf
C6C612_2 7/9/2001 2’52” ביקור חברים בבית המקליט: עיקר השיחה בין המקליט לחבר, שתי נשים מצטרפות לעיתים מסעדות בשר wav, mp3 elan, pdf
C612_3 2’57” כנ"ל הכנת קפה ועוד wav, mp3 elan, pdf
C612_4 7’26” שיחה בין שני הגברים בחדר עבודה – סטארט אפ של תוכנת השקייה wav, mp3 elan, pdf
C7C711_015/9/2001 9’39” המקליטה וחברתה (נציגת מעמ"ד) חיי קיבוץ; נשיאת מכשיר ההקלטה; ספורט באוניברסיטה; שונות wav, mp3 elan, pdf
C711a15/9/2001 (שלושה קבצים עוקבים) 6’11” המקליטה, הוריה, אחותה ואחיה על ההקלטה; שונות wav, mp3 C711aND.pdf
C711_1 4’54”מגורים; חיי יומיום wav, mp3 elan, pdf
C711_2 4’56” wav, mp3 elan, pdf
C711_3 15/9/2001 (שני קבצים עוקבים) 5’00” הורי המקליטה, אחותה ואחיה בן ה-10 אכילה; פרס בצבא; בריאות; כדורגל; חיי יומיום; שונות wav, mp3 elan, pdf
C711_4 5’00”wav, mp3 elan, pdf
C712_115/9/20015’27” המקליטה, הוריה ואחותה חרקים; תוכניות וסידורים wav, mp3 C712_1ND.pdf
C712_2 15/9/2001 4’38” המקליטה, הוריה ואחותה סידורים; שונות wav, mp3 elan, pdf
C71415/9/2001 13’00” המקליטה, הוריה, אחותה, ואחיה בן ה-10 הכנת ארוחת ערב ואכילתה; ענייני משפחה; בית; חינוך; פוליטיקה wav, mp3 elan, pdf zip
(תעתיק רחב)16
C8 C84215/9/2001 19’34” המקליט וחברתו מגורים; הליכה לקולנוע; עבודה של חברה משותפת wav, mp3 elan, pdf
C9C92121/9/2001 6’26” המקליטה, בעלה, בנה ובתה גיוס לצבא; כרטיסים להופעה wav, mp3
C10לא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש
C11C111130/9/2001 10’10” המקליט, רעייתו ובתו; שניים או שלושה אנשים נוספים ענייני חולין שונים; על ההקלטה wav, mp3 C1111ND.pdf
C1141_11’54” המקליט, רעייתו ובנו נסיעות ברכב המשפחתי wav, mp3 C1141_1ND.pdf
C1141_25’19” המקליט ורעייתו שיחת טלפון מן המכונית: נסיעה; קניות wav, mp3 C1141_2ND.pdf
C12C1241 15/10/2001 15’00” המקליטה וחברתה (עולה מרוסיה) ספר של גרוסמן; הבנת קריאה בעברית; שֵׂער; שירות בצה"ל; שונות wav, mp3
C13C131121/10/2001 8’32” המקליטה, נציגת מעמ"ד הדרכה על ההקלטה wav, mp3 C1311ND.pdf
C13128’04” המקליטה, שתי בחורות ובחור – כולם עולים חדשים בעיות עבודה; לימודים; מלצרות wav, mp3 C1312ND.pdf
C14C1422aראשית נובמבר 2001 7’00” המקליט; עובד בחנות; לקוחות סחר בירקות ובמשקאות קלים: שיחות טלפונית ושירות לקוחות wav, mp3
C1422b6’11”wav, mp3
C15C1512סוף ספטמבר 2001 4’12” המקליטה; חברתה; מוכרת בחנות בגדים קניות wav, mp3
C15149’10” המקליטה ושני בניה טיול; שונות wav, mp3
C16C1624סוף נובמבר 2001 17’12” המקליטה, חברתה ובחור לימודים; ערבים בישראל; פוליטיקה wav, mp3 elan, pdf zip
(תעתיק רחב)17
D1D1422/2/2002 8’57” המקליט, רעייתו, אישה נוספת וילד תוכניות לנסיעה לחו"ל wav, mp3 eaf, pdf
D2D21029/1/2002 7’07” המקליט (שתי שיחות טלפון: [כמעט] אין שומעים את בני השיח) חילופי דברים יומיומיים wav, mp3
D3D34122/2/2002 5’50” המקליטה (שיחות טלפון: אין שומעים את בנות השיח) wav, mp3 D341ND.pdf
D342a22/2/2002 (שלושה קבצים עוקבים) 6’38” המקליטה ובן זוגה wav, mp3 D342aND.pdf
D3421’35” wav, mp3
D342c 5’44” wav, mp3 D342cND.pdf
D4D421 20/5/2002 8’17” המקליטה ושתי חברות לידה קרובה; חברות וזוגיות wav, mp3
D5D5213/6/2002 7’26” המקליט; שני עמיתים לעבודה התנהלות במקום העבודה; שכר wav, mp3
D6D6314/6/2002 8’08” המקליטה וחברתה לימודים; ענייני דת; התייחסות להקלטה; הכנת אוכל; שידוכים wav, mp3 D631ND.pdf
D632_16’42” ענייני דת; הכנת אוכל; יחסים בין שותפות לדירה wav, mp3 D632_1ND.pdf
D632_2 2’50” מוזיקה wav, mp3 D632_2ND.pdf
D7D741_113/7/2002 (שלושה קבצים עוקבים) 13’21” המקליט ורעייתו; מוכר נעליים; עוברי אורח קניות wav, mp3 D741_1ND.pdf
D741_213’20”wav, mp3 D741_2ND.pdf
D741_3 13’01” wav, mp3 D741_3ND.pdf
D8 לא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש
D9 D93212/8/2002 (שני קבצים עוקבים) 15’00” בעיקר מרצה במכללה; שני דוברים נוספים הרצאה במכללה בענייני פיננסים wav, mp3 elan, pdf
D933 15’00” בעיקר מרצה במכללה; המקליט ושני דוברים נוספיםwav, mp3 elan, pdf
D10 בבדיקה
F F_folkstory_1 אביב 1999 5’38” המקליטה; בת שיח; משתתפת נוספת סיפור עם ומוסר השכל wav, mp3 pdf pdf, wav, mp3
O OCD_14/9/2000 3’18” המקליט ושתי עמיתות לעבודה: "סיגל" – ילידת הארץ ממוצא מזרחי, בת 24 או 25, בוגרת תיכון, נשואה, תושבת עיר בדרום הארץ "מירב" – ילידת הארץ ממוצא מזרחי, בת 24, בוגרת תיכון, רווקה, תושבת עיר בדרום הארץ שיחה בעניינים שונים בנסיעה במכונית חזרה מחתונה (מסיבת החתונה, נסיעה לבית מלון, יחסי אנוש בעבודה, דרך הנסיעה, וכו') wav, mp3 elan, pdf
OCD_2 4’21” wav, mp3 elan, pdf
OCD_3 2’46”wav, mp3 pdf (תעתיק צר), wav, mp3
OCh 21/12/2001 20’12” המקליט ואבי המקליט, יליד הארץ, בן 51, השכלה אקדמית, תושב תל-אביב סיפורים על טיול של המקליט בסין ובמונגוליה; התייחסות להקלטה wav, mp3 elan, pdf zip
(תעתיק רחב)18
OM 4/9/2000 4’40” המקליט וחמישה עמיתי עבודה (בכירים וזוטרים) ישיבה בענייני כוח אדם במפעל wav, mp3 elan, pdf pdf (תעתיק צר), wav, mp3
P1 P122 6/7/2002 16’26” המקליטה וחברתה; חברה נוספת עישון חשיש; מגורים; יחסים בין-אישיים wav, mp3
P2 P221a 5/7/2002 5’56” המקליט, רעייתו ואדם נוסף פגיעה ברכב wav, mp3
P221b 9’57” המקליט, רעייתו וזוג חברים עזבונות; ועד בית ויחסי שכנות; שונות wav, mp3
P3 P311_1 8/7/2002 15’20” המקליט וחברתו; דובר אקראי, שומר בכניסה לבניין הסבר על ההקלטה; נושאי יומיום שונים – בנסיעה ובבנייני עזריאלי בתל-אביב wav, mp3 P311_1ND.pdf
P311_2 14’48” המקליט, חברתו וחבר נוסף; שני מתנדבים של המשמר האזרחי; כ-5 מתנדבים נוספים של המשמר האזרחי; עוברי אורח; מערכת כריזה תרגיל המשמר האזרחי wav, mp3 elan, pdf
P321 9’01” המקליט וחברתו קוסמטיקה; ג'וק בשוק; שתייה wav, mp3 P3121ND.pdf
P4 P423_1 9/7/2002 15’00” המקליט ועמיתיו החיילים; מפקד תורן (לפחות שבעה דוברים) הכנות לשמירה ועוד wav, mp3 elan, pdf
P423_2 14’59” המקליט, חברו החייל; קצין תורן; חיילים וחיילות יחסים שבינו לבינה; עליית משמר wav, mp3 elan, pdf
P423a 19’05’ המקליט וחבר חיי צבא; חיים אישיים וזוגיות. חפיפה חלקית עם P423_1 ועם P423_2 wav, mp3 P3121ND.pdf
P5 P511 3/8/2002 14’15” המקליטה; בעלה; אחיין וילדה קטנה הבדלה וסידור הבית במוצאי שבת wav, mp3
P6P632 5/8/2002 6’36” המקליט ועמית לעבודה מחלות ורופאים wav, mp3
P7 P711_1 5/8/2002 2’23” המקליטה ובנה תמונות של הבן wav, mp3
P711_2 20’42” המקליטה בשיחת טלפון (בת השיח אינה נשמעת); בן המקליטה שיחת חולין wav, mp3
P8בבדיקה
P9 P931_1 13/2/2002 (שלושה קבצים עוקבים) 9’46” המקליט ומפקדו; שני דוברים נוספים בעיות אישיות ושירות צבאי wav, mp3 elan, pdf zip
(תעתיק רחב)19
P931_2 9’55”wav, mp3 elan, pdf
P931_3 7’14” wav, mp3 elan, pdf
P10 P1011 23/10/2002 8’48” המקליטה ובן זוגה קורנפלקס; עלעול בעיתון; הכנות ליציאה; שונות wav, mp3
P11 P1122 4/9/2002 6’40” המקליטה ובן-שיח חיזור ויחסי אנוש wav, mp3
P1132 7’04” המקליטה והוריה מחלה תורשתית לעומת מחלה טרשתית; פק"ם wav, mp3
P12 P1241a 31/8/2002 14’12” המקליטה; אמה; אחיינה התינוק; בן-שיח טלפוני שאינו נשמע בעיקר שיחת טלפון ובה מידע אישי ומשפחתי; חילופי דברים עם התינוק wav, mp3 P1241aND.pdf
P1241b 4’57” המקליטה; אמה; אחיינה התינוק בעיקר שיחה עם האם ועם התינוק בענייני אוכל wav, mp3 P1241bND.pdf
P13 בבדיקה
P14 לא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש
P15 בבדיקה
P16 לא נמצא בהקלטות דיבור עברי בר-שימוש
Y Y111 29/6/2001 5’55” המקליטה ושתי עמיתות לעבודה הגעה לעבודה; בישול ואוכל; סביבת מגורים; ענייני אדמיניסטרציה בעבודה wav, mp3 elan, pdf
Y311 7’33” המקליטה וחברתה ("ליאת") זוגיות wav, mp3 elan, pdf
Y32 7’32” לקראת נסיעה wav, mp3 elan, pdf zip
(תעתיק רחב)20
Y33 8’39” מגורים; נסיעה; בריאות wav, mp3 elan, pdf
Y34 11’59”מגורים; מכוניות wav, mp3 elan, pdf

12 סימון המתנדב(ת), מקליט(ת) השיחה: SP1. בני השיח מסומנים בהתאמה SP2, SP3 וכו'.

13 להנחיות לשימוש בתוכנת ELAN לחצו כאן.

14 סימון ההגאים בתעתיק הפונטי הרחבי לטקסטים P931_1 ,C714 ,C1624 ,C514_1 ו-Y32 (לעומת הסימנים המקובלים בשיטת IPA):

ʕ=0
הגה מודחק
(unreleased)
=1
ʔ=2
ʃ=3
ʒ=4
ʧ=6
ɽ,ɻ,ɾ,r=8
ʁ=r
χ=x

15 התעתיק הפוניטי של טקסט זה נערך בידי נעם פאוסט, ושולב כצורתו עם התמליל בקובץ C514_1_phon.eaf.

16 התעתיק הפוניטי של טקסט זה נערך בידי אליסה גוטרמן, ושולב כצורתו עם התמליל בקובץ C714_phon.eaf. שורות ההפניות תואמות את החלוקה הפרוזודית המוגשת בתמליל הן בקובץ התעתיק C714_phon.eaf והן בקובץ המשולב, אף כי קובץ התמליל מבוסס על חלוקה פרוזודית קודמת לזו המוגשת בקובץ התמליל ושונה בפרטים אחדים מחלוקה זו. סימון ההגאים בתעתיק זה (לעומת הסימנים המקובלים בשיטת IPA):

ʔ=2
ʒ=4
χ=x
ʁ=r
ʃ=3

17 התעתיק הפוניטי של טקסט זה נערך בידי נעם פאוסט, ושולב כצורתו עם התמליל בקובץ C1624_phon.eaf.

18 התעתיק הפוניטי של טקסט זה נערך בידי אילאיל יציב-מליבר עבור מיזם CorpAfroAs. בקובץ OCh_phon.eaf מובאים התעתיקים הפוניטיים ושורות ההפניות כצורתם במיזם CorpAfroAs.

סימונים: / טון סופי ממשיך; // טון סופי ממשיך (אין סימון ייעודי לטון מעביר); # מילה קטועה; ## קבוצה פרוזודית קטועה; (click) קולות לא מילוליים. אורכי פסקים אף הם רשומים (באלפיות השנייה).

בקובץ OCh_phon.eaf הוספו שורות התעתיק הפוניטי לשורות התמליל כפי שמובאים בקובץ OCh.eaf. בשורות התעתיק הפוניטי הותאמו סימני הטונים הסופיים לשיטת מעמ"ד והושמטו אורכי הפסקים. לבד מאלה, הועתקו שורות התעתיק הפוניטי כצורתן.

19 התעתיק הפוניטי של טקסט זה נערך בידי נעם פאוסט, ושולב כצורתו עם התמליל בקובץ P931_1_phon.eaf.

20 התעתיק הפוניטי של טקסט זה נערך בידי נעם פאוסט, ושולב כצורתו עם התמליל בקובץ Y32_phon.eaf. שורות ההפניות תואמות את החלוקה הפרוזודית המוגשת בתמליל הן בקובץ התעתיק Y32_phon.eaf והן בקובץ המשולב, אף כי קובץ התמליל מבוסס על חלוקה פרוזודית קודמת לזו המוגשת בקובץ התמליל ושונה בפרטים אחדים מחלוקה זו.